X

Výběr toho nejlepšího životního i neživotního pojištění ze 13 pojišťoven

6,4%

Až 6,4% roční zhodnocení
u investičních životních pojištění

Získejte zdarma nezávazné srovnání pojištění pro děti

Proč vyplňuji? Na Vaše telefonní číslo Vám zavolá operátorka.

Úrazové pojištění pro děti 2024

Úrazové pojištění pro děti — dvě děti

 Úrazové pojištění dětí je v Česku velmi oblíbeným pojistným produktem. Je to především tím, že rodiče své děti chtějí chránit před úrazy či nemocemi, které je mohou potkat a často dětem zařídit tzv. „bolestné“. Ne vždy jsou však úrazové a rizikové pojistky pro naše potomky nastaveny správně.

Správně nastavené úrazové či rizikové pojištění by mělo chránit především před nemocemi a těžkými úrazy.
1) Onemocnění — klíšťová encefalitida, nádory, rakovina
2) Trvalé následky po úrazu — ztráta končetiny, omezení hybnosti, ztráta zraku či sluchu
3) Invalidita a závislost na péči — nutnost vybudování bezbariérového přístupu

Na tyto tři případy by mělo být úrazové pojištění pro děti nastaveno na vysokou pojistnou částku. Tedy, aby když dojde k nejhoršímu a dítě vážně onemocní nebo se zraní, tak aby pojištění plně pokrylo veškeré materiální potřeby dítěte. Pojistné krytí by mělo být např. na 5.000.000 Kč.

Pozor Tip: Doporučujeme, aby se rodiče vzdali vyplácení malých částek na lehká zranění svých dětí a raději zvýšili pojistné plnění u závažných nemocí, úrazů a trvalých následků.

Bohužel někteří rodiče v Česku si zřídí úrazové pojištění pro své děti a když má jejich dítě lehký úraz (např. zlomená ruka), tak od pojišťovny očekávají zaplacení nějaké částky, jako bolestného pro dítě. Tato pojistná plnění však zbytečně prodražují pojistku a peníze následně chybí v případě závažných události. 90 % všech prostředků pojistky by měly jít na krytí trvalých následků po úrazu. Pokud si však přejete, aby bylo Vašemu dítěti vypláceno „bolestné” za lehké úrazy, tak si vždy takovou variantu můžete zvolit. Pouze Vy jste ti, kteří o tom rozhodují.

Seznam životních pojištění pro děti 2024


Pojišťovna Produkt Typ pojištění Úrok p.a. až Daňová úleva Popis Bonus
ČPP pojištěníŠTÍSTKO
ČPP
investiční životní pojištěníflexibilníanoŽivotní pojištěbní pro děti. Spořící a riziková část.
ČSOB pojištěníFORTÍK
ČSOB
investiční životní pojištění6,51 %anoPojištění pro děti, ale i 2 dospělé. Chrání proti chorobám, úrazu a hospitalizaci.
ČSOB pojištěníMaxík
ČSOB
investiční životní pojištění0,8 %anoGarantované minimální zhodnocení 0,8%.
Generali pojištěníMůj život pro děti
Generali
investiční životní pojištění4,6 %anoKryje u dítěte úraz a boj s nemocí. Možnost pojištění celé rodiny.
Generali pojištěníÚrazové pojišťení pro děti
Generali
rizikové životní pojištěníPojištění pro nejmenší i teenagery.
Kooperativa pojištěníFlexi junior
Kooperativa
investiční životní pojištění-anoZajištění dítěte do 19. roku života.
Kooperativa pojištěníKamarád
Kooperativa
investiční životní pojištění-anoPro děti do 16 let. Asistenční služba zdarma. Bonusy a jistota.
Kooperativa pojištěníNA PŘÁNÍ
Kooperativa
investiční životní pojištění-ano
Kooperativa pojištěníProgram Žabka
Kooperativa
investiční životní pojištění-anoPojištění pro děti chránící proti úrazu, nemoci a finančně zajišťuje.
Kooperativa pojištěníÚrazové pojištění dětí
Kooperativa
úrazové pojištěníPojištění pro děti chránící proti úrazu, nemoci.
Kooperativa pojištěníÚrazové pojištění dětí
Kooperativa
rizikové životní pojištěníPomůže hradit poúrazovou léčbu dítěte, případně další komfortní život dítěte s poúrazovým postižením.
Metlife pojištěníKamarád
Metlife
investiční životní pojištěníflexibilníanoPro děti do 16 let. Asistenční služba zdarma. Bonusy a jistota.
Metlife pojištěníOneLife pro děti
Metlife
investiční životní pojištěníflexibilníanoŽivotní pojištění pro děti kryjící před úrazy, nemocemi, hospitalizací i smrtí se spořící složkou.10 % bonus za bezškodní průběh kařdých 10 let.
Pojišťovna České spořitelny pojištěníFLEXI pro děti
Pojišťovna České spořitelny
investiční životní pojištění6,14 %anoZajištění dítěte do 19. roku života.
Uniqa pojištěníMotýlek
Uniqa
investiční životní pojištění-anoPojištění pro děti a mládež ve věku do 26 let. Chrání proti trvalým následkům a nemocemi. Má investiční složku.Seznam úrazových pojištění pro děti i dospělé 2024


Pojišťovna Produkt Typ pojištění Úrok p.a. až Daňová úleva Popis Bonus
Uniqa pojištěníDlouhodobé úrazové pojištění
Uniqa
úrazové pojištění--Krytí až 1.000.000 Kč. Vhodné pro 2 dospělé a až 6 dětí do 26 let. Chrání před úrazy, nemocemi či smrtí. Je možné připojistit trvalou invaliditu.
Pojišťovna VZP pojištěníFénix
Pojišťovna VZP
úrazové pojištěníanoKrytí až 2,5 milionů Kč. Unikátní pojištění závažných onemocnění. Kryje před závažnými nemocemi a vyplácí jednorázově. Varianty Classic a Premium.Pokud se pojistíte, pojištění pro Vaše dítě zdarma.
Metlife pojištěníKombi
Metlife
úrazové pojištění--Pojištění úrazu i nemoci určené pro jednoho dospělého a až 7 dalších pojištěnců (dospělí i děti). Pouze na 1 pojistnou smlouvu.Sleva až 15% v programech zaměstnání, nekuřák až 20 %, darování krve až 5 %. Odměna za věrnost.
Hasičská vzájemná pojišťovna pojištěníKrátkodobé skupinové úrazové pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna
úrazové pojištění-neMožné pojistit pracovní kolektivy, žáky škol a školek či členy zájmových sdružení. Chrání před smrtí a trvalými následky po úrazu.
Raiffeisen pojištěníKrátkodobé úrazové pojištění
Raiffeisen
úrazové pojištěníLevné s možností sjednat online. Vhodné na cesty.Sleva 10 %
Uniqa pojištěníKrátkodobé úrazové pojištění
Uniqa
úrazové pojištění--Pojištění na cesty po ČR i do zahraničí. Na dobu max. 1 měsíc.Sleva 10 %.
ČPP pojištěníMaximum Risk
ČPP
úrazové pojištění--Nabízí pouze Partners. Pojištění celé rodiny, široká škála pokrytí rizik včetně úrazů a nemocí.Finanční bonus při dožití. Sleva 15 % na připojištění invalidity.
KB pojištěníMojePojištění plateb
KB
úrazové pojištění-Úrazové pojištění chránící před výpadkem plateb vinou úrazu. Varianty Klasik, Klasik+, Extra a Extra+.
ČPP pojištěníNEON RISK
ČPP
úrazové pojištění--Pojištění pro celou rodinu (až 4 děti). Kryje případy úrazu či nemoci s pojistným krytím smrti a dožití. Pojistné plnění hospitalizace všude na světě. Pomoc s asistovanou reprodukcí. Kryje případ smrti úrazem.Sleva 15 % na připojištění invalidity. Věrnostní bonus a bonus za bezeškodní průběh. Sleva za propojištěnost, výši pojistného a „hypoteční“ rizika.
BNP Paribas Cardif pojištěníPojištění nahodilého poškození a krádeže
BNP Paribas Cardif
úrazové pojištěníZmírňuje následky úrazu denní dávkou za každý den pobytu v nemocnici a každý měsíc částkou za pracovní neschopnost.
KB pojištěníProfi pojištění plateb
KB
úrazové pojištění-Profi pojištění plateb zajistí finanční prostředky na platby pravidelných měsíčních výdajů z podnikatelského účtu klienta.
Hasičská vzájemná pojišťovna pojištěníRodinné úrazové pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna
úrazové pojištění-nePro 1 až 2 dospělé osoby a 1 až 5 dětí. Úraz, úraz v motorovém vozidle, smrt následkem úrazu, odškodné za léčbu, invalidita, 5% sleva při roční platbě, 10% sleva pro členy Sboru dobrovolných hasičů, 10% sleva pro členy Společenstva kominíků.
SV pojištěníSkládačka
SV
úrazové pojištění--Krytí až 3 miliony Kč. Vhodné pro klienty, kteří chtějí zabezpečit sebe a své blízké pro případ úrazu a jeho následků.10% sleva při pojištění obou partnerů. 50% sleva pro děti do 14 let. Zdarma krytí na "zachraňovací náklady" a "rehabilitační management".
ČPP pojištěníSkupinové pojištění s Filipem Plus
ČPP
úrazové pojištění-anoVhodné pro zaměstnavatele. Kryje úrazy zaměstnanců. Vhodné taky pro dětské výlety a skupinové akce se zaměstnanci, dospělými či dětmi. Vztahuje se na úraz někoho ze skupiny. Může být platné na několik hodin až celý rok Sleva za počet osob.
Hasičská vzájemná pojišťovna pojištěníSkupinové úrazové pojištění
Hasičská vzájemná pojišťovna
úrazové pojištěníVhodné pro pracovní kolektivy, školky a školy, kluby apod.
BNP Paribas Cardif pojištěníÚrazové pojištění
BNP Paribas Cardif
úrazové pojištěníV případě úrazu vyplácí denní dávku za každý den pobytu v nemocnici a měsíční částku za každý měsíc pracovní neschopnosti. Možné zahrnout i členy rodiny.
Generali pojištěníÚrazové pojišťení
Generali
úrazové pojištění--Až pro 8 osob na jednu smlouvu. Bez ohledu na věk. Chrání před hospitalizací a smrtí následkem úrazu.
Kooperativa pojištěníÚrazové pojištění
Kooperativa
úrazové pojištěníPokrývá trvalé následky úrazu, vážná onemocnění, invalidita III. stupně. s platností na celém světě.
Moneta pojištěníÚrazové pojištění
Moneta
úrazové pojištění--Pojištění platné na území ČR i v zahraničí. Pojistí Vás i Vaše děti.
Pillow pojištěníÚrazové pojištění
Pillow
úrazové pojištěníKrytí až 3 miliony Kč. Pojištění invalidity, zlomenin, závažných nemocí, neschopnosti práce apod. Rizika si sami nastavíte.Sleva 20 % pro nové klienty.
Kooperativa pojištěníÚrazové pojištění dětí
Kooperativa
úrazové pojištěníPojištění pro děti chránící proti úrazu, nemoci.
Hasičská vzájemná pojišťovna pojištěníÚrazové pojištění hasičů
Hasičská vzájemná pojišťovna
úrazové pojištění-neUrčené pro sbory dobrovolných hasičů (SDH) obce. Pojištění chrání při provádění zásahu hasičů.Skupinová sleva
Hasičská vzájemná pojišťovna pojištěníÚrazové pojištění jednotlivce
Hasičská vzájemná pojišťovna
úrazové pojištění-nePojištění při výkonu práce, ve volném čase, při sportu i cestování v zahraničí. pro děti i dospělé. Kryje smrt úrazem, trvalé následky po úrazu a léčení úrazu.
Slavia pojištěníZdraví+
Slavia
úrazové pojištěníPojištění proti úrazu a trvalým následkům způsobeným úrazem a hospitalizace po úrazu či nemoci. Obsahuje asistenční služby.
Pojišťovna VZP pojištěníZdravotní pojištění Patron
Pojišťovna VZP
úrazové pojištěníKrytí až 1.000 Kč na den. Kompenzuje hospitalizaci a pracovní neschopnost.Sleva 10 %, jste-li pojištěný u VZP.

Jak již bylo zmíněno, tak pojištění pro děti by spíše nemělo obsahovat spořící složku. Spoření by mělo být zajištěno z jiných produktů (podílové fondy, stavební spoření, apod.). Ideální variantou je tedy rizikové úrazové pojištění s krytím závažných událostí a případné spoření pro děti řešit jinak.

Jaký máte na úrazovou pojistku pro děti názor? Pojistili byste svoje dítě? Podělte se s námi v diskuzi nebo napište recenzi na Vaši oblíbenou pojišťovnu.
Diskuze a zkušenosti


Linda k Úrazové pojištění pro děti 2024:
na pojisteni mam nejradeji, ze kdyz se dite zrani, tak dostane bolestne a jeho bolest je mensi diky mensimu prilepseni. nekdy muze byt castka i vyssi podle zraneni. a moje deti maji urazy casto, takze je to vyhodne.

Václav P k Úrazové pojištění pro děti 2024:
Dobrý den Lindo, lidé jsou na to často zvyklí, avšak, kvalitní pojištění je to, které Vaše děti kryje v případě život měnících událostí - trvalé následky. Tam se pozná dobrá pojišťovna.

Vložte Váš komentář, zkušenosti / recenze

(e-mail nebude zveřejněn)

Tento formulář slouží pouze pro komentáře. Pro srovnání vyplňte hlavní formulář nahoře.

Srovnáme pro vás úrazové pojištění pro děti

Pokud Vás možnost uzavření úrazového pojištění pro Vaše děti zaujala, vyplňte formulář nahoře.
Kontaktuje Vás naše operátorka a sjedná Vám schůzku s naším specialistou na riziková pojištění.