X

Výběr toho nejlepšího životního i neživotního pojištění ze 13 pojišťoven

6,5%

Až 6,5% roční zhodnocení
u investičních životních pojištění

Získejte zdarma nezávazné srovnání pojištění

Proč vyplňuji? Na Vaše telefonní číslo Vám zavolá operátorka.


captcha

Druhy pojištění

Dědeček a vnuk

Pojištění je služba, kterou poskytují pojišťovny pod dohledem České národní banky. Pojištění je služba, která vznikla už ve 3. století před naším letopočtem v Babylonu a Číně a moderní formě se dochovala až dodnes.

Postupem času druhů pojištění přibývalo a tak dnes můžete pojistit téměř cokoliv. Druhy pojištění v Česku formuluje tzv. zákon o pojištění.Dělení pojištění

1) životní - rizikové, investiční, kapitálové a případně úrazové s pojištěním smrti
2) neživotní

Dělení podle toho, co chrání

a) pojištění osob
- cestovní pojištění, pojištění léčebných výloh a asistenční služby v zahraničí
- úrazové pojištění
- rizikové životní pojištění
- investiční životní pojištění
- kapitálové životní pojištění
- důchodové životní pojištění
- doplňkové penzijní spoření
- pojištění hospitalizace v Česku a EU
- pojištění pracovní neschopnosti
- pojištění schopnosti splácet (vhodné k úvěru)

b) pojištění majetku
- nepovinné havarijní pojištění vozidel (pro řidiče)
- pojištění proti krádeži
- pojištění nemovitostí (bytu, domu, domácnosti)
- pojištění proti živelným katastrofám (např. pojištění nemovitosti v záplavové oblasti)
- pojištění mobilu či laptopu
- pojištění kybernetických rizik firmy
- atd.

c) pojištění odpovědnosti za škodu
- povinné ručení pro řidiče
- pojištění na blbost neboli pojištění odpovědnosti za škodu
- pojištění profesní odpovědnosti pro zaměstnance
- pojištění odpovědnosti úředníka
- pojištění odpovědnosti pro podnikatele
- pojištění odpovědnosti jednatele

d) ostatní pojištění
- pojištění hypotéky či úvěru
- pojištění právní ochrany (D.A.S. pojištění)

Zákonem povinná pojištění

- zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele (Kooperativa, Česká pojišťovna)
- povinné ručení pro řidiče (komerční pojišťovny)
- pojistné na sociálním zabezpečení placené zaměstnavatelem (okresní správa sociálního zabezpečení)
- nemocenské pojištění pro zaměstnance placené zaměstnavatelem (okresní správa sociálního zabezpečení)
- atd. v závislosti na provozované činnosti

Druhy pojištění se dále dělí na dobrovolné (životní pojištění, rodinné pojištění) a povinné (povinné ručení, zákonné pojištění zaměstnanců). Platí, že životní pojištění je vždy pojištěním dobrovolným. Někdy si životní pojistku sjednávají firmy na své zaměstnance – pojištění zaměstnanců.

V případě, že druh pojištění, který Vás nejvíce zajímá je životní pojištění, které může sloužit jako nemocenské či úrazové pojištění, ale i na spoření na stáří, vyplňte formulář nahoře. Kontaktuje Vás naše operátorka a sjedná Vám schůzku s naším pojišťovacím specialistou. Ten Vám zdarma a nezávazně srovná životní pojišťovny a vybere druhy pojištění, které jsou pro vás nejvýhodnější.
Diskuze a zkušenosti


k Druhy pojištění - srovnání:
Super přehled

Vložte Váš komentář, zkušenosti / recenze

(e-mail nebude zveřejněn)

captcha

Tento formulář slouží pouze pro komentáře. Pro srovnání vyplňte hlavní formulář nahoře.

Druhy pojištění


Pokud Vás možnost uzavření životního pojištění, které umožňuje daňové úlevy a slevy zaujalo, vyplňte formulář nahoře. Kontaktuje Vás naše operátorka a sjedná Vám schůzku s naším specialistou na životní pojištění.