X

Výběr toho nejlepšího životního i neživotního pojištění z 11 pojišťoven

6,5%

Až 6,5% roční zhodnocení
u investičních životních pojištění

Získejte zdarma nezávazné srovnání pojištění na blbost

Proč vyplňuji? Na Vaše telefonní číslo Vám zavolá operátorka.


captcha

Pojištění na blbost 2019 srovnání

Dětské životní pojištění

Pojištění na blbost nebo pojištění proti blbosti je zlidovělý název pro pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobíte v občanském životě či v zaměstnání. Takovéto situace se přitom dějí velmi často. Určitě se Vám již stalo, že jste někomu neúmyslně poškodili nebo ztratili jeho věc. Pojištění na blbost je pojistný produkt, který právě tyto situace řeší.

Pokud jste zaměstnanec a svému zaměstnavateli způsobíte nějakou škodu, ten ji po Vás může vymáhat až do 4,5 násobku Vaší hrubé mzdy (někdy i více). Můžete například omylem rozbít či ztratit firemní mobil či notebook nebo způsobit škodu na pracovišti. Chcete-li být proti těmto situácím chránění, je vhodné pojištění proti blbosti.

ProduktPojišťovnaMěsíční pojistnéTyp životního pojištěníPopisBonus
Občanská odpovědnostergoindividuálnípojištění odpovědnostiPojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě. Chrání celou rodinu, nulová spoluúčast. Platí na celém světě. Plnění do 10.000.000 Kč.Sleva při objednání dalších produktů Ergo.
Odpovědnost občanůgenerali38 Kčpojištění odpovědnostiOchrana až do výše 10.000.000 Kč. Široký okruh spolupojišťěnců. Pojištění chrání v situaci, kdy v občanském životě způsobíte někomu škodu, kterou jste povinni nahradit.Bez spoluúčasti.
Odpovědnost pilotaergoindividuálnípojištění odpovědnostiPojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na vypůjčeném letadle. Vhodné pro žáky i instruktory létání. Platí na celém světě. Spoluúčast 10 %. DO 600.000 Kč.Sleva při objednání dalších produktů Ergo.
Odpovědnost zaměstnanceergoindividuálnípojištění odpovědnostiPojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Platí po celém světě. Varianty Řidič, Řidič PLUS a Řidič z povolání.Sleva při objednání dalších produktů Ergo.
Pojištění na škodu pro manažery firemkooperativa100 Kčpojištění odpovědnostiChrání firmu a členy orgánů společnosti při náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem jejich funkce. Tzv. D&O pojištění. vhodné pro a.s., s.r.o., spolky, ústavy, nadace, fondy, sdružení. Pojištění kryje finanční škody (ušlý zisk, špatnou investici nebo pokles hodnoty akcií) vzniklé společnosti, společníkům, třetím osobám, včetně státu. Nulová spoluúčast.
Pojištění občana v občanském životěcpp53 Kčpojištění odpovědnostiPokryje újmy, které způsobíte třetí osobě v souvislosti s držbou nemovité věci, vedením domácnosti, provozem jejího zařízení, při zábavě, rekreačním sportu, jako vlastník nebo opatrovatel drobného domácího zvířete nebo jako vlastník nebo provozovatel vybraného malého plavidla. Chrání v ČR a Evropě.Sleva za věrnost až 20%.
Pojištění odpovědnostiallianzindividuálnípojištění odpovědnostiOchrana před vytopením sousedů, rozbití zboží v obchodě, pes způsobí nehodu, rozbití okna při fotbale apod. Pojištění se vztahuje na všechny v domácnosti. Hrazení i škod v pronájmu. V nabídce je mnoho podprogramů.
Pojištění odpovědnostiallianzindividuálnípojištění odpovědnostiPojistka na blbost chrání všechny členy rodiny proti způsobení škody 3. osobám (rozbitá váza na návštěvě, rozbité okno sousedů, vytopení sousedů apod.). 100 % na míru. Pojištěni jsou všichni členové domácnosti (i mimo rodinu). Platí i pro pronájem. Programy: dům, velká hrozba, chovatelem bez starostí, zbraně, pomocné práce, cestování, pronájem, zapůjčené věci, zaměstnání.
Pojištění odpovědnostiaxaindividuálnípojištění odpovědnostiOchrana široké škály škod způsobených vámi či vaší rodinou někomu jinému. Pomoc při havárii do 1 hediny nebo 500 Kč jako bonus.
Pojištění odpovědnosticsobindividuálnípojištění odpovědnostiOchrání při všech újmách, které přivodíte třetí osobě ve svém běžném životě, doma i venku. Pokryje za vás veškeré výdaje při úhradě způsobené škody. Kryje celou rodinu při provozu domácnosti, rekreaci, zábavě a sportu, způsobení nehody jako chodec či cyklista.
Pojištění odpovědnostiraiffeisenindividuálnípojištění odpovědnostiChrání proti zranění zákazníka ve vaší provozovně, vytopení zákazníka při opravě, vadný výrobek způsobí škodu, škoda v provozu, odložené věci. Limit plnění až 5.000.000 Kč.5.000.000
Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosticeska_pojistovnaindividuálnípojištění odpovědnostiOchranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit újmu vzniklou špatným rozhodnutím jednatele, managementu či členů představenstva firmy. Tzv. D&O obsahuje i právní ochranu.
Pojištění odpovědnosti firemallianzindividuálnípojištění odpovědnostiVztahuje se na škody na životě a zdraví a na škody na majetku včetně následných finančních škod. Vztahuje se na vadný výrobek, podnikatelskou činnost, pronajaté nemovitosti, majetek zaměstnanců, majetek hostů restaurace, v rámci společenství vlastníků bytových jednotek, na převzatých vozidlech a plavidlech atd.
Pojištění odpovědnosti myslivosticppindividuálnípojištění odpovědnostiPojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou při výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění. Kryje i zranění loveckým psem nebo dravcem. Plnění až 20.000.000 Kč.Sleva za věrnost až 20%.
Pojištění odpovědnosti občanaceska_pojistovna31 Kčpojištění odpovědnostiPojištění celé rodiny pro případ újmy na zdraví nebo finanční škody. Chrání na území celé Evropy. Krytí 3.500.000 Kč.Pojištění odpovědnosti dalších členů domácnosti zdarma.
Pojištění odpovědnosti při podnikánígeneraliindividuálnípojištění odpovědnostiPojištění chrání v situaci, kdy v důsledku podnikání způsobíte někomu škodu. Náhrada škody či újmy v důsledku s činností. Široká škála pojištění. Chrání při výkonu práce na pracovišti, návštěvách u klienta, služebních cestách.
Pojištění odpovědnosti pro běžný životkooperativa100 Kčpojištění odpovědnostiKryje odpovědnost celé Vaší rodiny a psa. Řeší běžné situace jako vytopení souseda, dítě zničí něco v obchodě apod. Hradí i právní ochranu. Platnost v celé Evropě. Pojistné plnění až 15 mil Kč.
Pojištění odpovědnosti pro podnikatelekooperativa100 Kčpojištění odpovědnostiHradí újmy na životě a zdraví člověka, na hmotné věci i zvířeti, které způsobíte jinému subjektu v souvislosti s podnikatelskou činností.
Pojištění odpovědnosti z povoláníkooperativa50 Kčpojištění odpovědnostiPři způsobení škody zaměstnavateli. Chrání proti: nabourání služebního auta, ztracení telefonu, poškození notebooku, ublížení na zdraví.
Pojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitostikooperativa100 Kčpojištění odpovědnostiZa svůj majetek nesete odpovědnost a toto pojištění zajistí úhradu případné újmy vzniklé třetí osobě. Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti. Chrání proti případům jako: spadlý sníh ze střechy zraní kolemjdoucího, někdo před domem uklouzne a zlomí si nohu. Je vhodné pro pojištění rodinného domu, bytového domu, chaty a chalupy, domácnosti či bytu.
Pojištění odpovědnosti z výkonu povoláníceska_pojistovnaindividuálnípojištění odpovědnostiPojištění pro případ škod způsobených zaměstnavateli. Nižší pojistné při výkonu méně rizikového povolání. Pojištění kryje újmu na zdraví, škody na majetku a finanční škody.Sleva 5 % pro neřidiče.
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolánícsob40 Kčpojištění odpovědnostiPro zaměstnance je jeho pojištění odpovědnosti často povinnost, pro jejich zaměstnavatele ale téměř nezbytnost. Když mu způsobíte škodu, může všechno vyřešit v klidu s poišťovnou.
Pojištění odpovědnosti za nemovitostceska_pojistovnaindividuálnípojištění odpovědnostiPojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti, jenž chrání před způsobením újmy na zdraví a škod jiným osobám.
Pojištění odpovědnosti za škodu občanůmaxima-pojištění odpovědnostiVztahuje se na činností pojištěného v běžném občanském životě, vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, rekreací a zábavou, pojištěným jako cyklistou a chodcem, provozováním sportů z důvodů zdravotních nebo rekreačních.
Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou psem, koněmhvp-pojištění odpovědnostiPouze na území České republiky.Újma způsobená psem nebo koněm třetí osobě, jemůž bylo zvířeno svěřeno do opatrování.
Pojištění odpovědnosti za újmy občanském životěhvp-pojištění odpovědnostiPojištění chrání pojištěného a případně i osoby žijící s ním ve společné domácnosti proti následkům neúmyslně způsobených škod jinému subjektu v rámci běžného občanského života nejen v ČR, ale i v Evropě.
Pojištění odpovědnosti zaměstnancecppindividuálnípojištění odpovědnostiOdpovědnost za újmu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Plnění až 200.000 Kč. Platné v ČR a Evropě.Sleva za věrnost až 20%.
Pojištění odpovědnosti zaměstnancegeneraliindividuálnípojištění odpovědnostiCelosvětová působnost, variabilita vzhledem k vykonávané činnosti, možnost nízké spoluúčasti. Pojištění je vhodné pro zaměstnance na HPP, DPP, státní zaměstnance (policisté, celníci, vojáci z povolání).
Pojištění odpovědnosti zaměstnancehvp-pojištění odpovědnostiVztahuje se na obecnou odpovědnost pojištěného (zaměstnance) za škodu způsobenou zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů v pracovně právním nebo služebním vztahu, na odpovědnost za škodu vzniklou při činnosti dobrovolných hasičů. Pouze na věcné škody, nikoliv újmy.
Profesní odpovědnostceska_pojistovnaindividuálnípojištění odpovědnostiOchrana před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcením, před neoprávněnými požadavky, před náhradou škody + právní pomoc.
Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatelekooperativa30 Kčpojištění odpovědnostiTento druh pojištění je povinný pro podnikatele, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance na HPP či DPP. Placení je velmi jednoduché.Stop Pamatujte, že jste zodpovědní nejen za sebe, ale i svoji rodinu a mazlíčky. Pojištění stojí od 400 Kč ročně.

Stop Pozor: Zjistěte si, zda-li Vámi vybrané pojištění odpovědnosti kryje škody způsobené Vašimi domácími zvířaty.

Stop Pozor: Pojištění se většinou nevztahuje na škody způsobené vašim rodinným příslušníkům. S plněním není problém u škody způsobené cizím lidem.

Druhy pojištění odpovědnosti

- pojištění odpovědnosti v běžném životě (vytopení sousedů, rozbití vázy v obchodě, apod.)
- pojištění odpovědnosti pro zaměstnance (při způsobení škody zaměstnavateli či zákazníkovi)
- pojištění odpovědnosti pro jednatele (pojištění managementu, ředitele, jednatele, člena dozorčí rady, významné osoby apod.)
- pojištění odpovědnosti z podnikání (dodání vadného výrobku či služby, apod.)

Na co se pojištění odpovědnosti vztahuje

- životní situace (utopený mobil, na návštěvě rozbitá cenná váza, apod.)
- děti (Vaše dítě v obchodě rozbije drahou věc)
- domácnost (vytopení sousedů) - vhodné k pojištění bytu
- provozování sportů (vámi způsobené zranění někomu jinému na kole, lyžích apod.)
- legální držení zbraní (nehoda na střelnici)
- domácí mazlíčci (Váš pes někoho pokouše či rozkouše návštěvě drahé boty)

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání

- zaměstnanec poškodí vozidlo, notebook či mobil zaměstnavatele
- zaměstnanec stavební firmy neoznačí správně výkop a způsobí zranění třetí osobě
- zaměstnanec způsobí chybu v účetnictví a připraví firmu o peníze

Pojištění na blbost pro zaměstnance neboli Pojištění odpovědnosti zaměstnance, bývá někdy zaměstnavatelem vyžadováno, a tak jej sám svým pracovníkům sjednává. Jste-li zaměstnavatel a chcete své zaměstnance pojistit, tak nás neváhejte kontaktovat vyplněním formuláře nahoře. Nabídneme Vám rozsáhlé srovnání pojistných produktů pro Vaši firmu.

Pojištění odpovědnosti za škodu


Pojištění na blbost hradí náhradu škody, která se Vám může stát i na služební cestě. Protože se jedná o jednoduchý pojistný produkt, je možné si jej u mnoha pojišťoven sjednat online. Pokud si chcete nechat srovnat nejvýhodnější pojištění blbosti nebo se chcete dozvědět více o pojištění odpovědnosti a případně si produkt objednat, vyplňte náš formulář nahoře a náš specialista se Vám sám ozve.


Diskuze a zkušenosti


Zatím zde nejsou žádné komentáře. Vložte své zkušenosti či recenze.

Vložte Váš komentář, zkušenosti / recenze

(e-mail nebude zveřejněn)

captcha

Tento formulář slouží pouze pro komentáře. Pro srovnání vyplňte hlavní formulář nahoře.