X

Výběr toho nejlepšího životního i neživotního pojištění ze 13 pojišťoven

6,5%

Až 6,5% roční zhodnocení
u investičních životních pojištění

Získejte zdarma nezávazné srovnání pojištění „na blbost“

Proč vyplňuji? Na Vaše telefonní číslo Vám zavolá operátorka.


captcha

Pojištění „na blbost“ 2021 srovnání

Dětské životní pojištění

Pojištění „na blbost“ neboli pojištění proti blbosti je zlidovělý název pro pojištění odpovědnosti za škodu, kterou způsobíte v občanském životě či v zaměstnání. Tyto situace se přitom dějí velmi často. Určitě se Vám již stalo, že jste někomu neúmyslně poškodili nebo ztratili jeho věc. Pojištění „na blbost“ je pojistný produkt, který právě tyto situace řeší.

Pokud jste zaměstnanec a svému zaměstnavateli způsobíte nějakou škodu, ten ji po Vás může vymáhat až do 4,5 násobku Vaší hrubé mzdy (někdy i více). Můžete například omylem rozbít či ztratit firemní mobil či notebook nebo způsobit škodu na pracovišti. Chcete-li být proti těmto situácím chránění, je vhodné pojištění „proti blbosti“, které se vztahuje na Vaše zaměstnání. Neboli pojištění za škody způsobené zaměstnavateli.Pojišťovna Produkt Typ pojištění Úrok p.a. Daňová úleva Popis Bonus
Ergo pojištěníObčanská odpovědnost
Ergo
pojištění odpovědnostiPojištění odpovědnosti občana za škodu v běžném občanském životě. Chrání celou rodinu, nulová spoluúčast. Platí na celém světě. Plnění do 10.000.000 Kč.Sleva při objednání dalších produktů Ergo.
Generali pojištěníOdpovědnost občanů
Generali
pojištění odpovědnosti--Ochrana až do výše 10.000.000 Kč. Široký okruh spolupojišťěnců. Pojištění chrání v situaci, kdy v občanském životě způsobíte někomu škodu, kterou jste povinni nahradit.Bez spoluúčasti.
Ergo pojištěníOdpovědnost pilota
Ergo
pojištění odpovědnostiPojištění odpovědnosti pilota za škodu způsobenou na vypůjčeném letadle. Vhodné pro žáky i instruktory létání. Platí na celém světě. Spoluúčast 10 %. DO 600.000 Kč.Sleva při objednání dalších produktů Ergo.
Ergo pojištěníOdpovědnost zaměstnance
Ergo
pojištění odpovědnostiPojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Platí po celém světě. Varianty Řidič, Řidič PLUS a Řidič z povolání.Sleva při objednání dalších produktů Ergo.
Kooperativa pojištěníPojištění na škodu pro manažery firem
Kooperativa
pojištění odpovědnostiChrání firmu a členy orgánů společnosti při náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem jejich funkce. Tzv. D&O pojištění. vhodné pro a.s., s.r.o., spolky, ústavy, nadace, fondy, sdružení. Pojištění kryje finanční škody (ušlý zisk, špatnou investici nebo pokles hodnoty akcií) vzniklé společnosti, společníkům, třetím osobám, včetně státu. Nulová spoluúčast.
ČPP pojištěníPojištění občana v občanském životě
ČPP
pojištění odpovědnostiPokryje újmy, které způsobíte třetí osobě v souvislosti s držbou nemovité věci, vedením domácnosti, provozem jejího zařízení, při zábavě, rekreačním sportu, jako vlastník nebo opatrovatel drobného domácího zvířete nebo jako vlastník nebo provozovatel vybraného malého plavidla. Chrání v ČR a Evropě.Sleva za věrnost až 20%.
Allianz pojištěníPojištění odpovědnosti
Allianz
pojištění odpovědnosti--Ochrana před vytopením sousedů, rozbití zboží v obchodě, pes způsobí nehodu, rozbití okna při fotbale apod. Pojištění se vztahuje na všechny v domácnosti. Hrazení i škod v pronájmu. V nabídce je mnoho podprogramů.
Allianz pojištěníPojištění odpovědnosti
Allianz
pojištění odpovědnosti--Pojistka na blbost chrání všechny členy rodiny proti způsobení škody 3. osobám (rozbitá váza na návštěvě, rozbité okno sousedů, vytopení sousedů apod.). 100 % na míru. Pojištěni jsou všichni členové domácnosti (i mimo rodinu). Platí i pro pronájem. Programy: dům, velká hrozba, chovatelem bez starostí, zbraně, pomocné práce, cestování, pronájem, zapůjčené věci, zaměstnání.
AXA pojištěníPojištění odpovědnosti
AXA
pojištění odpovědnosti--Ochrana široké škály škod způsobených vámi či vaší rodinou někomu jinému. Pomoc při havárii do 1 hediny nebo 500 Kč jako bonus.
ČSOB pojištěníPojištění odpovědnosti
ČSOB
pojištění odpovědnostiOchrání při všech újmách, které přivodíte třetí osobě ve svém běžném životě, doma i venku. Pokryje za vás veškeré výdaje při úhradě způsobené škody. Kryje celou rodinu při provozu domácnosti, rekreaci, zábavě a sportu, způsobení nehody jako chodec či cyklista.
Raiffeisen pojištěníPojištění odpovědnosti
Raiffeisen
pojištění odpovědnostianoChrání proti zranění zákazníka ve vaší provozovně, vytopení zákazníka při opravě, vadný výrobek způsobí škodu, škoda v provozu, odložené věci. Limit plnění až 5.000.000 Kč.5.000.000
Generali pojištěníPojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
Generali
pojištění odpovědnosti--Ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit újmu vzniklou špatným rozhodnutím jednatele, managementu či členů představenstva firmy. Tzv. D&O obsahuje i právní ochranu.
Allianz pojištěníPojištění odpovědnosti firem
Allianz
pojištění odpovědnosti--Vztahuje se na škody na životě a zdraví a na škody na majetku včetně následných finančních škod. Vztahuje se na vadný výrobek, podnikatelskou činnost, pronajaté nemovitosti, majetek zaměstnanců, majetek hostů restaurace, v rámci společenství vlastníků bytových jednotek, na převzatých vozidlech a plavidlech atd.
ČPP pojištěníPojištění odpovědnosti myslivosti
ČPP
pojištění odpovědnostiPojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za újmu způsobenou při výkonu práva myslivosti na základě příslušných oprávnění. Kryje i zranění loveckým psem nebo dravcem. Plnění až 20.000.000 Kč.Sleva za věrnost až 20%.
Generali pojištěníPojištění odpovědnosti občana
Generali
pojištění odpovědnosti--Pojištění celé rodiny pro případ újmy na zdraví nebo finanční škody. Chrání na území celé Evropy. Krytí 3.500.000 Kč.Pojištění odpovědnosti dalších členů domácnosti zdarma.
Generali pojištěníPojištění odpovědnosti při podnikání
Generali
pojištění odpovědnosti--Pojištění chrání v situaci, kdy v důsledku podnikání způsobíte někomu škodu. Náhrada škody či újmy v důsledku s činností. Široká škála pojištění. Chrání při výkonu práce na pracovišti, návštěvách u klienta, služebních cestách.
Kooperativa pojištěníPojištění odpovědnosti pro běžný život
Kooperativa
pojištění odpovědnostiKryje odpovědnost celé Vaší rodiny a psa. Řeší běžné situace jako vytopení souseda, dítě zničí něco v obchodě apod. Hradí i právní ochranu. Platnost v celé Evropě. Pojistné plnění až 15 mil Kč.
Kooperativa pojištěníPojištění odpovědnosti pro podnikatele
Kooperativa
pojištění odpovědnostiHradí újmy na životě a zdraví člověka, na hmotné věci i zvířeti, které způsobíte jinému subjektu v souvislosti s podnikatelskou činností.
Kooperativa pojištěníPojištění odpovědnosti z povolání
Kooperativa
pojištění odpovědnostiPři způsobení škody zaměstnavateli. Chrání proti: nabourání služebního auta, ztracení telefonu, poškození notebooku, ublížení na zdraví.
Kooperativa pojištěníPojištění odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti
Kooperativa
pojištění odpovědnostiZa svůj majetek nesete odpovědnost a toto pojištění zajistí úhradu případné újmy vzniklé třetí osobě. Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti. Chrání proti případům jako: spadlý sníh ze střechy zraní kolemjdoucího, někdo před domem uklouzne a zlomí si nohu. Je vhodné pro pojištění rodinného domu, bytového domu, chaty a chalupy, domácnosti či bytu.
ČSOB pojištěníPojištění odpovědnosti z výkonu povolání
ČSOB
pojištění odpovědnostiPro zaměstnance je jeho pojištění odpovědnosti často povinnost, pro jejich zaměstnavatele ale téměř nezbytnost. Když mu způsobíte škodu, může všechno vyřešit v klidu s poišťovnou.
Generali pojištěníPojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Generali
pojištění odpovědnosti--Pojištění pro případ škod způsobených zaměstnavateli. Nižší pojistné při výkonu méně rizikového povolání. Pojištění kryje újmu na zdraví, škody na majetku a finanční škody.Sleva 5 % pro neřidiče.
Generali pojištěníPojištění odpovědnosti za nemovitost
Generali
pojištění odpovědnosti--Pojištění odpovědnosti vlastníka, držitele, nájemce nebo správce nemovitosti, jenž chrání před způsobením újmy na zdraví a škod jiným osobám.
Maxima pojištěníPojištění odpovědnosti za škodu občanů
Maxima
pojištění odpovědnosti--Vztahuje se na činností pojištěného v běžném občanském životě, vedením domácnosti a provozem jejího zařízení, rekreací a zábavou, pojištěným jako cyklistou a chodcem, provozováním sportů z důvodů zdravotních nebo rekreačních.
Hasičská vzájemná pojišťovna pojištěníPojištění odpovědnosti za újmu způsobenou psem, koněm
Hasičská vzájemná pojišťovna
pojištění odpovědnostiPouze na území České republiky.Újma způsobená psem nebo koněm třetí osobě, jemůž bylo zvířeno svěřeno do opatrování.
Hasičská vzájemná pojišťovna pojištěníPojištění odpovědnosti za újmy občanském životě
Hasičská vzájemná pojišťovna
pojištění odpovědnostiPojištění chrání pojištěného a případně i osoby žijící s ním ve společné domácnosti proti následkům neúmyslně způsobených škod jinému subjektu v rámci běžného občanského života nejen v ČR, ale i v Evropě.
ČPP pojištěníPojištění odpovědnosti zaměstnance
ČPP
pojištění odpovědnostiOdpovědnost za újmu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Plnění až 200.000 Kč. Platné v ČR a Evropě.Sleva za věrnost až 20%.
Generali pojištěníPojištění odpovědnosti zaměstnance
Generali
pojištění odpovědnosti--Celosvětová působnost, variabilita vzhledem k vykonávané činnosti, možnost nízké spoluúčasti. Pojištění je vhodné pro zaměstnance na HPP, DPP, státní zaměstnance (policisté, celníci, vojáci z povolání).
Hasičská vzájemná pojišťovna pojištěníPojištění odpovědnosti zaměstnance
Hasičská vzájemná pojišťovna
pojištění odpovědnostiVztahuje se na obecnou odpovědnost pojištěného (zaměstnance) za škodu způsobenou zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů v pracovně právním nebo služebním vztahu, na odpovědnost za škodu vzniklou při činnosti dobrovolných hasičů. Pouze na věcné škody, nikoliv újmy.
Generali pojištěníProfesní odpovědnost
Generali
pojištění odpovědnosti--Ochrana před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcením, před neoprávněnými požadavky, před náhradou škody + právní pomoc.
Metlife pojištěníSkupinové pojištění pro firmy
Metlife
pojištění odpovědnosti--Srozumitelná smlouva, rychlá výplata.
Kooperativa pojištěníZákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele
Kooperativa
pojištění odpovědnostiTento druh pojištění je povinný pro podnikatele, kteří zaměstnávají alespoň jednoho zaměstnance na HPP či DPP. Placení je velmi jednoduché.

Stop Pamatujte, že jste zodpovědní nejen za sebe, ale i svoji rodinu a mazlíčky. Pojištění stojí od 400 Kč ročně.

Stop Pozor: Zjistěte si, zda-li Vámi vybrané pojištění odpovědnosti kryje škody způsobené Vašimi domácími zvířaty.

Stop Pozor: Pojištění se většinou nevztahuje na škody způsobené vašim rodinným příslušníkům. S plněním není problém u škody způsobené cizím lidem.Druhy pojištění odpovědnosti

- pojištění odpovědnosti v běžném životě (vytopení sousedů, rozbití vázy v obchodě, apod.)
- pojištění odpovědnosti pro zaměstnance (při způsobení škody zaměstnavateli či zákazníkovi)
- pojištění odpovědnosti pro jednatele (pojištění managementu, ředitele, jednatele, člena dozorčí rady, významné osoby apod.)
- pojištění odpovědnosti z podnikání (dodání vadného výrobku či služby, apod.)

Více informací o rozdělení pojištění odpovědnosti na jednotlivé druhy naleznete na stránce srovnání pojištění odpovědnosti za škodu včetně výluk a cen od jednotlivých pojišťoven.


Na co se pojištění občanské odpovědnosti vztahuje


Allianz Axa Česká podnikatelská pojišťovna ČSOB Generali Česká pojišťovna Direct Kooperativa Uniqa Komerční pojišťovna
běžná činnost ano ano ano ano ano ano ano ano ano
vedení domácnosti ano ano ano ano ano ano ano ano ano
rekreační sporty ano ano ano ano ano ano ano ano ano
chov zvířat
(ne pro podnikání)
ano ano ano ano ano lze připojistit ano ano ano
používání legálně držených zbraní ne ne ano ano ano ne ano ano ano
náhrada pro zdravotní pojišťovnu poškozeného ano ano ano ano ano ano ano ano ano
výpomoc v domácnosti ano ano ano ano ne ano ano ne ano
stavba svépomocí ano ano mimo bourání ano ano lze připojistit ano ano ano ano
krátkodobý pobyt (hotely, penziony, airbnb) ano ano ano ano ne ano ano ano ano
odpovědnost z vlastnictví jedné nemovitosti ano ano ano ano ano ano ano ano ano
odpovědnost z vlastnictví více nemovitostí ne ano ano ano ano lze připojistit ne ano ano

Pojištění odpovědnosti v občanském životě se většinou vztahuje

- životní situace (utopený mobil, na návštěvě rozbitá cenná váza, apod.)
- děti (Vaše dítě v obchodě rozbije drahou věc)
- domácnost (vytopení sousedů) - vhodné k pojištění bytu
- provozování sportů (vámi způsobené zranění někomu jinému na kole, lyžích apod.)
- legální držení zbraní (nehoda na střelnici)
- domácí mazlíčci (Váš pes někoho pokouše či rozkouše návštěvě drahé boty)

Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu povolání

- zaměstnanec poškodí vozidlo, notebook či mobil zaměstnavatele
- zaměstnanec stavební firmy neoznačí správně výkop a způsobí zranění třetí osobě
- zaměstnanec způsobí chybu v účetnictví a připraví firmu o peníze

Pojištění „na blbost“ pro zaměstnance neboli Pojištění odpovědnosti zaměstnance, bývá někdy zaměstnavatelem vyžadováno, a tak jej sám svým pracovníkům sjednává. Jste-li zaměstnavatel a chcete své zaměstnance pojistit, tak nás neváhejte kontaktovat vyplněním formuláře nahoře. Nabídneme Vám rozsáhlé srovnání pojistných produktů pro Vaši firmu.

Pojištění odpovědnosti za škodu


Pojištění „na blbost“ kryje náhradu škody, která se Vám může stát i na služební cestě. Protože se jedná o jednoduchý pojistný produkt, je možné si jej u mnoha pojišťoven sjednat online. Pokud si chcete nechat srovnat nejvýhodnější pojištění „na blbost“ nebo se chcete dozvědět více o pojištění odpovědnosti a případně si produkt objednat, vyplňte náš formulář nahoře a náš specialista se Vám sám ozve.
Diskuze a zkušenosti


Zatím zde nejsou žádné komentáře. Vložte své zkušenosti či recenze.

Vložte Váš komentář, zkušenosti / recenze

(e-mail nebude zveřejněn)

captcha

Tento formulář slouží pouze pro komentáře. Pro srovnání vyplňte hlavní formulář nahoře.