X

Výběr toho nejlepšího životního i neživotního pojištění z 11 pojišťoven

6,5%

Až 6,5% roční zhodnocení
u investičních životních pojištění

Získejte zdarma nezávazné srovnání pojištění jednatele

Proč vyplňuji? Na Vaše telefonní číslo Vám zavolá operátorka.


captcha

Pojištění odpovědnosti jednatele 2019 srovnání

Jednatel společnosti

Jednatelé společností určují směřování společnosti a mohou svým úmyslným či neúmyslným zaviněním způsobit nezměrné škody společnosti, věřitelům, ale i státu. Podle zákona může jednatel způsobit škody v neomezené výši.

Pojištění odpovědnosti jednatele a členů orgánů společnosti se také nazývá D&O - Directors and Officers Liability a je nabízeno mnoha komerčními pojišťovnami v rámci pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancem. Získejte srovnání pojištění odpovědnosti jednatelů vyplněním formuláře nahoře.

ProduktPojišťovnaMěsíční pojistnéTyp životního pojištěníPopisBonus
Odpovědnost zaměstnanceergoindividuálnípojištění odpovědnostiPojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Platí po celém světě. Varianty Řidič, Řidič PLUS a Řidič z povolání.Sleva při objednání dalších produktů Ergo.
Pojištění na škodu pro manažery firemkooperativa100 Kčpojištění odpovědnostiChrání firmu a členy orgánů společnosti při náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem jejich funkce. Tzv. D&O pojištění. vhodné pro a.s., s.r.o., spolky, ústavy, nadace, fondy, sdružení. Pojištění kryje finanční škody (ušlý zisk, špatnou investici nebo pokles hodnoty akcií) vzniklé společnosti, společníkům, třetím osobám, včetně státu. Nulová spoluúčast.
Pojištění odpovědnosti členů orgánů společnosticeska_pojistovnaindividuálnípojištění odpovědnostiOchranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit újmu vzniklou špatným rozhodnutím jednatele, managementu či členů představenstva firmy. Tzv. D&O obsahuje i právní ochranu.
Pojištění odpovědnosti z povoláníkooperativa50 Kčpojištění odpovědnostiPři způsobení škody zaměstnavateli. Chrání proti: nabourání služebního auta, ztracení telefonu, poškození notebooku, ublížení na zdraví.
Pojištění odpovědnosti z výkonu povoláníceska_pojistovnaindividuálnípojištění odpovědnostiPojištění pro případ škod způsobených zaměstnavateli. Nižší pojistné při výkonu méně rizikového povolání. Pojištění kryje újmu na zdraví, škody na majetku a finanční škody.Sleva 5 % pro neřidiče.
Pojištění odpovědnosti z výkonu povolánícsob40 Kčpojištění odpovědnostiPro zaměstnance je jeho pojištění odpovědnosti často povinnost, pro jejich zaměstnavatele ale téměř nezbytnost. Když mu způsobíte škodu, může všechno vyřešit v klidu s poišťovnou.
Pojištění odpovědnosti zaměstnancecppindividuálnípojištění odpovědnostiOdpovědnost za újmu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Plnění až 200.000 Kč. Platné v ČR a Evropě.Sleva za věrnost až 20%.
Pojištění odpovědnosti zaměstnancegeneraliindividuálnípojištění odpovědnostiCelosvětová působnost, variabilita vzhledem k vykonávané činnosti, možnost nízké spoluúčasti. Pojištění je vhodné pro zaměstnance na HPP, DPP, státní zaměstnance (policisté, celníci, vojáci z povolání).
Pojištění odpovědnosti zaměstnancehvp-pojištění odpovědnostiVztahuje se na obecnou odpovědnost pojištěného (zaměstnance) za škodu způsobenou zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů v pracovně právním nebo služebním vztahu, na odpovědnost za škodu vzniklou při činnosti dobrovolných hasičů. Pouze na věcné škody, nikoliv újmy.Proti čemu D&O chrání

- vznik škody 3. straně (klient, firma, stát)
- neoprávněně požadované prostředky 3. strany
- náklady na řízení při způsobení újmy
- náklady na právní ochranu a šetření
- náhrada ztráty za účast na soudních řízeních
- náklady na očištění jména
- náklady na potřeby při zabavení majetku, psychologickou pomoc
- atd.

Kdo všechno může být pojištěn

- člen představenstva, dozorčí rady, jednatel, prokurista, likvidátor společnosti
- zaměstnanci společnosti, jenž mají řídící funkci
- dědicové, zákonní a právní zástupci
- manželé
- vlivná osoba firmy

Pojištění odpovědností a daně

Pojištění odpovědnosti jednatele je rizikové pojištění, které je však pojišťovnou vždy "šito na míru" firmě. Každá společnost je jiná, má jiné zákazníky, věřitele a vnitřní fungování. Jako jakékoliv pojištění, je možné i pojištění jednatele, odepsat z daňového základu firmy - jedná se o náklad.

V případě vyplácení pojistky hraje roli, jestli budou peníze za náhradu škody vyplaceny přímo firmě nebo 3. straně (věřiteli, jiné firmě). Při plnění pojistné události je musí společnost, která peníze přijímá, vždy uznat jako svůj zisk a náležitě z něj odvést daň. Pokud je pojištění vypláceno přímo 3. osobě, tak tato povinnost přechází na ni.

Pojištění odpovědnosti si může sjednat i samotný jednatel společnosti, aby se uchránil před svým chybným rozhodnutím, které by mohlo firmě, ve které působí, způsobit škody.

Pojištěním jednatele se může také myslet:

Sociální pojištění jednatele
Příjem jednatele se daní stejně jako běžné mzdy zaměstnanců podle zákona o daních z příjmů a stejně tak podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Firma tedy musí za svého jednatele odvádět sociální pojištění.

Zdravotní pojištění jednatele
Společnost za jednatele odvádí zdravotní pojištění stejně jako za jakéhokoliv jiného zaměstnance.

Úrazové pojištění jednatele
Společnost je ze zákona povinna za všechny své zaměstnance včetně jednatele platit zákonné pojištění zaměstnanců. Jedná se o relativně nízké částky a kryjí úrazy, které se mohou v zaměstnání přihodit. Je možné své zaměstnance pojistit i na život.

Důchodové a nemocenské pojištění jednatele
Oboje je součástí sociálního pojištění a tedy platí stejná pravidla jako pro sociální pojištění jednatele. Odvádí se stejně jako za jakéhokoliv zaměstnance.

Za výše uvedené právní informace neručíme. Doporučujeme se vždy poradit s právní kanceláří.

Více informací naleznete na stránce pojištění podnikatelů.


Diskuze a zkušenosti


Zatím zde nejsou žádné komentáře. Vložte své zkušenosti či recenze.

Vložte Váš komentář, zkušenosti / recenze

(e-mail nebude zveřejněn)

captcha

Tento formulář slouží pouze pro komentáře. Pro srovnání vyplňte hlavní formulář nahoře.