X

Výběr toho nejlepšího životního i neživotního pojištění ze 13 pojišťoven

6,5%

Až 6,5% roční zhodnocení
u investičních životních pojištění

Získejte zdarma nezávazné srovnání pojištění jednatele

Proč vyplňuji? Na Vaše telefonní číslo Vám zavolá operátorka.


captcha

Pojištění odpovědnosti jednatele 2021 srovnání

Jednatel společnosti

Jednatelé společností určují směřování společnosti a mohou svým úmyslným či neúmyslným zaviněním způsobit nezměrné škody společnosti, věřitelům, ale i státu. Podle zákona může jednatel způsobit škody v neomezené výši.

Pojištění odpovědnosti jednatele a členů orgánů společnosti se také nazývá D&O - Directors and Officers Liability a je nabízeno mnoha komerčními pojišťovnami v rámci pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancem.Pojišťovna Produkt Typ pojištění Úrok p.a. Daňová úleva Popis Bonus
Ergo pojištěníOdpovědnost zaměstnance
Ergo
pojištění odpovědnostiPojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Platí po celém světě. Varianty Řidič, Řidič PLUS a Řidič z povolání.Sleva při objednání dalších produktů Ergo.
Kooperativa pojištěníPojištění na škodu pro manažery firem
Kooperativa
pojištění odpovědnostiChrání firmu a členy orgánů společnosti při náhradě škody způsobené v souvislosti s výkonem jejich funkce. Tzv. D&O pojištění. vhodné pro a.s., s.r.o., spolky, ústavy, nadace, fondy, sdružení. Pojištění kryje finanční škody (ušlý zisk, špatnou investici nebo pokles hodnoty akcií) vzniklé společnosti, společníkům, třetím osobám, včetně státu. Nulová spoluúčast.
Generali pojištěníPojištění odpovědnosti členů orgánů společnosti
Generali
pojištění odpovědnosti--Ochranu před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit újmu vzniklou špatným rozhodnutím jednatele, managementu či členů představenstva firmy. Tzv. D&O obsahuje i právní ochranu.
Kooperativa pojištěníPojištění odpovědnosti z povolání
Kooperativa
pojištění odpovědnostiPři způsobení škody zaměstnavateli. Chrání proti: nabourání služebního auta, ztracení telefonu, poškození notebooku, ublížení na zdraví.
ČSOB pojištěníPojištění odpovědnosti z výkonu povolání
ČSOB
pojištění odpovědnostiPro zaměstnance je jeho pojištění odpovědnosti často povinnost, pro jejich zaměstnavatele ale téměř nezbytnost. Když mu způsobíte škodu, může všechno vyřešit v klidu s poišťovnou.
Generali pojištěníPojištění odpovědnosti z výkonu povolání
Generali
pojištění odpovědnosti--Pojištění pro případ škod způsobených zaměstnavateli. Nižší pojistné při výkonu méně rizikového povolání. Pojištění kryje újmu na zdraví, škody na majetku a finanční škody.Sleva 5 % pro neřidiče.
ČPP pojištěníPojištění odpovědnosti zaměstnance
ČPP
pojištění odpovědnostiOdpovědnost za újmu způsobenou zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s nimi. Plnění až 200.000 Kč. Platné v ČR a Evropě.Sleva za věrnost až 20%.
Generali pojištěníPojištění odpovědnosti zaměstnance
Generali
pojištění odpovědnosti--Celosvětová působnost, variabilita vzhledem k vykonávané činnosti, možnost nízké spoluúčasti. Pojištění je vhodné pro zaměstnance na HPP, DPP, státní zaměstnance (policisté, celníci, vojáci z povolání).
Hasičská vzájemná pojišťovna pojištěníPojištění odpovědnosti zaměstnance
Hasičská vzájemná pojišťovna
pojištění odpovědnostiVztahuje se na obecnou odpovědnost pojištěného (zaměstnance) za škodu způsobenou zaměstnavateli zaviněným porušením povinností při plnění pracovních úkolů v pracovně právním nebo služebním vztahu, na odpovědnost za škodu vzniklou při činnosti dobrovolných hasičů. Pouze na věcné škody, nikoliv újmy.
Metlife pojištěníSkupinové pojištění pro firmy
Metlife
pojištění odpovědnosti--Srozumitelná smlouva, rychlá výplata.

Proti čemu D&O chrání

- vznik škody 3. straně (klient, firma, stát)
- neoprávněně požadované prostředky 3. strany
- náklady na řízení při způsobení újmy
- náklady na právní ochranu a šetření
- náhrada ztráty za účast na soudních řízeních
- náklady na očištění jména
- náklady na potřeby při zabavení majetku, psychologickou pomoc
- atd.

Kdo všechno může být pojištěn

- člen představenstva, dozorčí rady, jednatel, prokurista, likvidátor společnosti
- zaměstnanci společnosti, jenž mají řídící funkci
- dědicové, zákonní a právní zástupci
- manželé
- vlivná osoba firmy

Pojištění odpovědností a daně

Pojištění odpovědnosti jednatele je rizikové pojištění, které je však pojišťovnou vždy „šito na míru“ firmě. Každá společnost je jiná, má jiné zákazníky, věřitele a vnitřní fungování. Proto i cena je určována individuálně. Jako jakékoliv pojištění, je možné i pojištění jednatele, odepsat z daňového základu firmy - jedná se o náklad.

V případě vyplácení pojistky hraje roli, jestli budou peníze za náhradu škody vyplaceny přímo firmě nebo 3. straně (věřiteli, jiné firmě). Při plnění pojistné události je musí společnost, která peníze přijímá, vždy uznat jako svůj zisk a náležitě z něj odvést daň. Pokud je pojištění vypláceno přímo 3. osobě, tak tato povinnost přechází na ni.

Pojištění odpovědnosti si může sjednat i samotný jednatel společnosti, aby se uchránil před svým chybným rozhodnutím, které by mohlo firmě, ve které působí, způsobit škody. Pokud je zároveň i vlastníkem, může využít pojištění podnikatelů.

Pojištěním jednatele se může také myslet:

Sociální pojištění jednatele
Příjem jednatele se daní stejně jako běžné mzdy zaměstnanců podle zákona o daních z příjmu a stejně tak podléhá zdravotnímu a sociálnímu pojištění. Firma tedy musí za svého jednatele odvádět povinné sociální pojištění.

Zdravotní pojištění jednatele
Společnost za jednatele odvádí zdravotní pojištění stejně jako za jakéhokoliv jiného zaměstnance.

Úrazové pojištění jednatele
Společnost je ze zákona povinna za všechny své zaměstnance včetně jednatele platit zákonné pojištění zaměstnanců. Jedná se o relativně nízké částky a kryjí úrazy, které se mohou v zaměstnání přihodit. Je možné své zaměstnance pojistit i na život skrze komerční nepovinné pojištění od nějaké životní pojišťovny.

Důchodové a nemocenské pojištění jednatele
Oboje je součástí sociálního pojištění a tedy na něj platí stejná pravidla jako pro sociální pojištění jednatele. Odvádí se stejně jako za jakéhokoliv jiného zaměstnance.

Za aktuálnost a správnost výše uvedených informací neručíme. Doporučujeme se vždy poradit s právní kanceláří nebo specialistou na pojištění.
Diskuze a zkušenosti


Zatím zde nejsou žádné komentáře. Vložte své zkušenosti či recenze.

Vložte Váš komentář, zkušenosti / recenze

(e-mail nebude zveřejněn)

captcha

Tento formulář slouží pouze pro komentáře. Pro srovnání vyplňte hlavní formulář nahoře.