X

Výběr toho nejlepšího životního i neživotního pojištění ze 13 pojišťoven

6,4%

Až 6,4% roční zhodnocení
u investičních životních pojištění

Získejte zdarma nezávazné srovnání pojištění odpovědnosti

Proč vyplňuji? Na Vaše telefonní číslo Vám zavolá operátorka.

Pojištění odpovědnosti srovnání 2024

Pojištění odpovědnosti srovnání

 Nečekejte až se stane nehoda a pojistěte se před škodou, kterou můžete někomu způsobit. Můžete si sjednat jak pojištění v občanském životě, tak v práci. První varianta je často nazývána jako „pojistka na blbost“ a chrání Vás před škodami způsobenými 3. osobě. Profesní pojištění odpovědnosti zase kryje škody, které způsobíte v zaměstnání ať už zaměstnavateli či klientovi. Případně může krýt celou Vaši firmu.

Rozsah krytí Pojistný limit Spoluúčast Uzemní platnost
Allianz • běžná činnost v občanském životě a vedení domácnosti
• rekreační sporty
• chov drobných zvířat (psi, kočky, drůbež, králíci, rybičky)
• používání malých plavidel
• vlastnictví nemovitosti (pouze pojištěná nemovitost)
5 — 20 mil. Kč není ČR + Evropa (3 měsíce)
Axa • běžná činnost v občanském životě a vedení domácnosti
• rekreační sporty a rekreační jízda na koni
• chov drobných zvířat (psi, kočky, drůbež, králíci, rybičky)
• chov hospodářských zvířat
• používání malých plavidel
• nájem nemovitosti
• užívání motorového pracovního stroje
• svépomocné stavební práce
• ubytování v ubytovacích zařízeních
• užívání dronů
• ztráta klíčů
• škody způsobené pronajímateli nemovitosti
• bezplatné vypůjčení cizí věci
• odpovědnost z vlastnictví nemovitosti
1 — 10 mil. Kč 0 Kč — 10.000 Kč ČR + Evropa (3 měsíce)
Generali Česká pojišťovna • běžná činnost v občanském životě a vedení domácnosti
• rekreační sporty, jízda na koni
• chov drobných zvířat (psi, kočky, drůbež, králíci, rybičky)
• vlastnictví a provoz motorového vozidla
• vlastnictví a užívání legálně držených zbraní
• škody způsobené pronajímateli nemovitosti
• odpovědnost z vlastnictví nemovitosti
• příležitostná výdělečná činnost řemeslného charakteru, stáže, praxe
2 — 30 mil. Kč 0 Kč — 10.000 Kč ČR nebo Evropa
Česká podnikatelská pojišťovna •běžný občanský život a vedení domácnosti
• výkon pracovní činnosti (nikoli podnikání a jiná výdělečná činnost)
• držba nemovité věci (všechny nemovitosti klienta)
• činnosti při rekreaci a zábavě
• provozování sportovní činnosti
• jízda na koni
• vlastnictví a provozování malého plavidla
• vlastnictví a užívání zbraní, mimo myslivost
• vlastnictví nebo opatrování zvířat
• vlastnictví nebo provoz rádiem ovládaných modelů
• převzaté věci nemovité sloužící k bydlení a věci movité s tím spojené (limit 15%)
• převzaté věci zapůjčené (limit 10%)
• újma způsobená osobou zaměstnanou nebo vypomáhající v domácnosti
2 — 20 mil. Kč 0 Kč — 10.000 Kč ČR + Evropa (přechodný pobyt)
ČSOB • vlastnictví nemovitosti (všechny nemovitosti klienta)
• provoz domácnosti a jejího zařízení
• rekreační sporty
• chov zvířat
• provoz dronů a leteckých modelů
• poškození či zničení užívané zapůjčené věci
• škody osob, jimž pojištěný svěřil opatrování dětí, zvířat nebo údržbu domácnosti
• další činnosti v běžném občanském životě
2 — 50 mil. Kč není ČR + Evropa (odpovědnost nájemce stavby jen ČR)
Direct • odpovědnost z běžného občanského života
• odpovědnost z provozu domácnosti
• rekreační sporty
• jízda na kole či koni
• příležitostné opatrování domácích zvířat
• odpovědnosti z vlastnictví nemovitosti (jen pojištěné)
3 — 25 mil. Kč není ČR + Evropa + Turecko
Komerční pojišťovna • činnosti v běžném občanském životě
• vlastnictví, držba, nájem nebo správa nemovitosti
• odpovědnost pronajímatele i nájemce nemovitosti
• vedení domácnosti a provoz jejich zařízení
• rekreační činnosti a sport včetně používání malých plavidel
• držba a používání legálně držených zbraní
• škody osob, jimž pojištěný svěřil opatrování dětí, zvířat nebo údržbu domácnosti
• škody z vlastnictví drobných živočichů, domácích a hospodářských zvířat
2 — 5 mil. Kč není ČR + Evropa + Turecko, Izrael, Kanárské ostrovy, Egypt, Azory a Madeira (3 měsíce)
Kooperativa • činnost v běžném občanském životě
• škoda na nemovitosti, jejíž jste nájemce
• zájmová nebo veřejně prospěšná činnost
• škoda při praktickém vyučování nebo stáži (ne, při výkonu povolání nebo OSVČ)
• škoda způsobená zvířetem
• škoda na movité věci užívané v ubytovacím zařízení
• škoda na pronajaté věci (vyjma motorových vozidel, plavidel apod.)
• škoda osoby opatrující či užívající byt ve vlastnictví pojištěného
1 — 20 mil. Kč ČR + Evropa vyjma Turecka a zemí bývalého Sovětského Svazu nejsou•li členy EU
Komerční pojišťovna • činnosti v běžném občanském životě
• vlastnictví, držba, nájem nebo správa nemovitosti
• odpovědnost pronajímatele i nájemce nemovitosti
• vedení domácnosti a provoz jejich zařízení
• rekreační činnosti a sport včetně používání malých plavidel
• držba a používání legálně držených zbraní
• škody osob, jimž pojištěný svěřil opatrování dětí, zvířat nebo údržbu domácnosti
• škody z vlastnictví drobných živočichů, domácích a hospodářských zvířat
2 — 5 mil. Kč není ČR + Evropa + Turecko, Izrael, Kanárské ostrovy, Egypt, Azory a Madeira (3 měsíce)
Uniqa • činnost v běžném občanském životě
• vlastnictví, nájem (užívání) budovy (trvale obývané) a pozemku (všechny nemovitosti klienta)
• provádění stavebních a opravárenských prací svépomocí
• držení a opatrování drobných domácích zvířat
1 — 50 mil. Kč 0 — 10.000 Kč Evropa + mimoevropské přímořské státy + Středozemí a Kanárské ostrovy


Ceny a limity u pojištění občanské odpovědnosti


Axa Generali Česká pojišťovna Česká podnikatelská pojišťovna ČSOB Direct Uniqa
Limit plnění občanské odpovědnosti 5 milionů Kč 6 milionů Kč 6 milionů Kč 6 milionů Kč 5 milionů Kč 5 milionů Kč
Limit plnění vlastnictví nemovitosti 0 Kč 1,2 milionu Kč 6 milionů Kč 6 milionů Kč 5 milionů Kč 5 milionů Kč
Cena ročně 1.539 Kč 876 Kč 1.028 Kč 1.030 Kč 1.421 Kč 880 Kč

Cena pojištění odpovědnosti

Z předchozích informací vyplívá, že cena běžného pojištění odpovědnosti je okolo 80 Kč měsíčně.


I. Občanská odpovědnost


Tzv. pojištění občanské odpovědnosti za škodu v občanském životě neboli pojistka na blbost je základním typem pojištění, který by měl mít každý stejně jako auto má povinné ručení.

Pojištění kryje škody, které Vy nebo Vaše děti způsobí v běžném životě
— neúmyslné rozbití zboží v obchodě Vaším dítětem
— zničení mobilu 3. osoby
— sníh ze střechy Vašeho domu zraní návštěvu
— zničení půjčeného vybavení při rekreačním sportu
— způsobení zranění 3. osobě při rekreačním sportu
— Váš pes pokouše někoho na ulici nebo zničí drahé boty na návštěvě


Stop Pozor: Poškozený po Vás může vymáhat celou náhradu škody, kterou mu v občanském životě způsobíte. Ta se může vyšplhat i na několik milionů Kč.

II. Pojištění za škody způsobené zaměstnavateli


Pokud Vy jako zaměstnanec svému zaměstnavateli způsobíte škodu, tak po Vás může ze zákona vymáhat až 4,5x násobek Vašeho měsíčního příjmu. Někdy sami zaměstnavatelé pořizují pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli, aby tak ochránili své přístroje a zařízení a předešli tak škodám.


Stop Pozor: § 250 zákoníku práce stanovuje, že zaměstnanec odpovídá zaměstnavateli za škodu, kterou mu způsobí nedbalostí — zaměstnavatel může po zaměstnanci požadovat až 4,5 násobek průměrného hrubého měsíčního výdělku jako náhradu škody, kterou způsobí.


I Vy se můžete pojistit tzv. „zazamkou“, ovšem narozdíl od (I.) občanské odpovědnosti je již toto pojištění složitější na nastavení a je proto nutné si o něm pohovořit se zkušeným finančním poradcem. Vyplňte formuláře nahoře a my Vás s ním spojíme. Tento druh pojištění je také náchylný na pojistné podvody a z toho důvodu jsou pojišťovny velmi opatrné při jeho sjednávání - bývá obvykle přímo ušité na míru.

Cena: individuální, ale obvykle okolo 1.000 Kč / rok


III. Pojištění podnikatele


Pokud bylo (II.) pojištění za škody způsobené zaměstnavateli náročnější na správné nastavení, tak pojištění odpovědnosti pro OSVČ je ještě o úroveň výše. Pojišťovna totiž může pojistit kadeřnici, která je OSVČ, vysoce postaveného advokáta či podnikatele, který vlastní miliardovou společnost. Všichni tito lidé mohou způsobit velkou škodu a poškozený ji může vymáhat v plné výši. Může se jednat o miliony Kč, a proto se obvykle stanovují limity na 5 - 30 milionů Korun u zodpovědnějších profesí. Sjednání je maximálně individuální a můžeme jej rozdělit na:

a) běžná odpovědnost provozované činnosti - kadeřnice, tesař, instalatér, zedník, sádrokartonář
b) profesní odpovědnost - lékař, programátor freelancer, advokát, inženýr, architekt, realitní makléř, nebo obecně lidé „s kulatým razítkem“


Stop Pozor: poškozený po podnikateli může vymáhat celou škodu, která se může vyšplhat do desítek milionů Kč.


IV. Povinné ručení u vozidel


Nejčastější forma pojištění odpovědnosti. Jedná se povinné pojištění automobilu, které je zde vhodné zmínit. Každý majitel vozidla je ze zákona povinen jej platit. Cena je okolo 1800 Kč / rok.Pojištění odpovědnosti v občanském životě (II.) by měl mít každý svědomitý občan. Pojištění odpovědnosti plynoucí ze zaměstnání je pak závislé na druhu zaměstnání. Obecně vzato lze pojistit jakoukoliv odpovědnost, pouze je nutné vše probrat s odborníkem a vždy se aktivně zajímat o výluky z plnění.
Diskuze a zkušenosti


Monika k Pojištění odpovědnosti srovnání 2024:
Skvěle sepsané, teď už vím, jaké jsou druhy odpovednosti! Díky za přehledný soupis

xxxx k Pojištění odpovědnosti srovnání 2024:
Dobrý den, chtel jsem se zeptat, kolik je nejlevnější pojištění zaměstnance na jeho odpovednost. Děkuji

Václav P k Pojištění odpovědnosti srovnání 2024:
xxxx: Dobrý den, pojištění odpovědnosti si můžete sjednat už od 50 Kč měsíčně. Každé zaměstnání je však jiné a každý klient individuální. Rádi Vám pomůžeme. Po vyplnění formuláře se Vám ozveme a nezávazně poradíme.

Vložte Váš komentář, zkušenosti / recenze

(e-mail nebude zveřejněn)

Tento formulář slouží pouze pro komentáře. Pro srovnání vyplňte hlavní formulář nahoře.