X

Výběr toho nejlepšího životního pojištění z 11 pojišťoven

6,5%

Až 6,5% roční zhodnocení
u investičních životních pojištění

Získejte zdarma nezávazné srovnání životního pojištění

Proč vyplňuji? Na Vaše telefonní číslo Vám zavolá náš specialista na pojištění.

Číslo bude použito pouze k jednorázovému kontaktování.


captcha

Kliknutím na tlačítko souhlasíte s obchodními podmínkami

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění

Pojistné na nemocenské pojištění je součástí pojistného na sociální zabezpečení, kam kromě něj řadíme ještě pojistné na důchodové pojištění. Peníze vybrané na nemocenském a důchodovém pojištění se dostávají do fondu sociálního zabezpečení, z něhož se financují pouze tyto oblasti. Nemocenské pojištění je dáno ze zákona a povinně se ho účastní zaměstnanci, dobrovolné je pak pro OSVČ.

Jste-li zaměstnanci, pojistné na nemocenské pojištění za vás hradí váš zaměstnavatel, a to ve výši 2,3 % z  vyměřovacího základu. Do roku 2008 platil nemocenské pojištění jak zaměstnanec, tak zaměstnavatel, ale v současné době tomu již tak není a odvod na nemocenském pojištění byl také snížen.

Z prostředků vynaložených na nemocenské pojištění se poskytují čtyři typy dávek, a to nemocenská, peněžitá pomoc v mateřství, ošetřovné a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. Tyto dávky jsou vypláceny okresní správou sociálního zabezpečení. Dávky nemocenského pojištění jsou vypláceny až od 22. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti. Do té doby je zaměstnanec zabezpečen náhradou mzdy od zaměstnavatele ovšem až od 4. dne nemoci. První tři dny mu žádná dávka vyplácena není.

OSVČ s mohou nemocenské pojištění dobrovolně sjednat a to ve výši, kterou uznají za vhodnou. Nemocenské pojištění pro OSVČ však není daňově odpočitatelná položka. Odborníci radí, že pokud se živnostníci chtějí pojistit nekomerčním nemocenským pojištěním, je lepší platit alespoň 450 Kč měsíčně.

Mnoho komerčních pojišťoven nabízí komerční nemocenské pojištění v rámci svých životních pojistek. Životní pojištění od pojišťoven jsou státem podporovaným finančním produktem a od státu můžete získat příspěvek. Pokud chcete vědět více, nechte se kontaktovat naším poradcem vyplněním formuláře nahoře.

Nemocenské pojištění zajišťuje výdělečně činným osobám při ztrátě příjmu v rámci krátkodobých sociálních událostí, jako je nemoc, ošetřování člena rodiny, těhotenství, apod., peněžité dávky a je jedním ze základních pilířů sociálního státu.

Pojištění nemoci


Pokud Vás zajímá možnost pojištění nemocenské u komerčních pojišťoven, vyplňte náš kontaktní formulář nahoře a náš poradce na pojištění se Vám sám ozve s návrhem na krátkou schůzku.